Newyddion

  • Amser post: Awst-08-2020

    1. Amcanion hyfforddi Trwy hyfforddiant, gwella theori sterileiddio a lefel gweithredu ymarferol hyfforddeion, datrys y problemau anodd a wynebir yn y broses o ddefnyddio offer a chynnal a chadw offer, hyrwyddo gweithrediadau safonedig, a gwella gwyddonol a diogelwch bwyd ...Darllen mwy »

  • Amser post: Awst-08-2020

    Mae bwyd tun yn ffres iawn Y prif reswm mae'r rhan fwyaf o bobl yn cefnu ar fwyd tun yw oherwydd eu bod yn credu nad yw bwyd tun yn ffres. Mae'r rhagfarn hon yn seiliedig ar ystrydebau defnyddwyr ynghylch bwyd tun, sy'n eu gwneud yn cyfateb i oes silff hir â ystyfnigrwydd. Fodd bynnag, mae bwyd tun yn para mor hir ...Darllen mwy »

  • Amser post: Awst-06-2020

    Wrth i amser ddod i ben, mae pobl wedi cydnabod yn raddol ansawdd bwyd tun, ac mae'r galw am uwchraddio defnydd a chenedlaethau iau wedi dilyn un ar ôl y llall. Cymerwch gig cinio tun fel enghraifft, mae cwsmeriaid nid yn unig yn gofyn am flas da ond hefyd pecyn deniadol a phersonol. Thi ...Darllen mwy »